Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Št

Sv. Alfonza Márie de Liguori,

biskupa a učiteľa cirkvi,  slávnosť

8.00

Úmysel celebranta

2.

Pi

 

17.30

Za † rodičov a syna Františka

3.

So

 

8.00

Za † Daniela

4.

Ne

18. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za zdravie a BP pre Pavla a Máriu

5.

Po

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubov. spomienka

17.30

Za BP a potrebné milosti pre Michaelu a Dominiku

6.

Ut

PREMENENIE PÁNA - sviatok

7.00

Za nové povolania OSsR

7.

St

 

17.30

Za † Martu

8.

Št

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

7.00

Za † Petra

9.

Pi

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, mučenice, patrónky Európy,  sviatok

17.30

Za zdravie a BP pre Teréziu a Juraja

10.

So

SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka,  sviatok

8.00

Za † Štefana

11.

Ne

19. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Po

 

17.30

Za † Máriu, Jozefa a Annu

13.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

14.

St

Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka, spomienka

17.30

Za † Annu, Richarda, Jozefa a Ladislava

15.

Št

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť - prikázaný sviatok

17.30

Bohu známy úmysel

16.

Pi

 

17.30

Za † Petra

17.

So

 

8.00

Za † Evu

18.

Ne

20. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za zdravie a BP pre rod. Jozefa     a Viery

19.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre Barboru

20.

Ut

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

7.00

Za † Helenu, Karola a Júliu

21.

St

Sv. Pia X. , pápeža, spomienka

17.30

Za dar živej viery, milosť obrátenia pre Bohdanu

22.

Št

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

7.00

Za † Pavla, Veroniku, Jána a Pavla

23.

Pi

 

17.30

Za † Máriu

24.

So

SV. BARTOLOMEJA, apoštola,  sviatok

8.00

Bohu známy úmysel

25.

Ne

21. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre Vladimíra

27.

Ut

Sv. Moniky, spomienka

7.00

Úmysel celebranta

28.

St

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za zdravie, BP, potrebné milosti pre Janu

29.

Št

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

7.00

Bohu známy úmysel

30.

Pi

 

17.30

Za † Martu

31.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Vladimíra

 

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI