Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ut

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

7.00

Za Božiu milosť pre Róberta a Mariannu

2.

St

Svätých anjelov strážcov, spomienka

17.30

Bohu známy úmysel

3.

Št

 

7.00

Za † Františka, Agnesu, Jána

4.

Pi

Sv. Františka Assiského, spomienka

mládežnícka

17.30

Za zdravie, BP pre Darinu (70.nar)

5.

So

Bl. Františeka Seelosa, kňaza, spomienka

8.00

Za uzdravenie a dary Ducha Svätého pre Kláru

6.

Ne

27. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za Božiu milosť a pomoc  pre Roufa

7.

Po

Ružencovej Panny Márie, spomienka

17.30

Za † Julianu a Justína

8.

Ut

 

7.00

Za milosť viery pre Nargesa

9.

St

 

17.30

Za uzdravenie a oslobodenie pre Zahoora

10.

Št

 

7.00

Za sr. Zuzanu,  OSsR

11.

Pi

sv. Jána  XXIII., pápež – ľub. spomienka

17.30

Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa

12.

So

 

8.00

Za † Štefana

13.

Ne

28. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za BP, dar živej viery pre Mareka

14.

Po

 

17.30

Za † Irenu a jej rodičov

15.

Ut

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

7.00

Za zdravie a BP pre Petra, Katarínu a Štefana

16.

St

Sv. Gerarda Majellu, rehoľníka, spomienka

17.30

Za † Františka, Rozáliu a Martina

17.

Št

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

7.00

Za † Helenu

18.

Pi

Sv. Lukáša,  evanjelistu , sviatok

mládežnícka

17.30

Za zdravie a BP pre Lukáša  a Danku

19.

So

 

8.00

Za BP pre krstné a birmovné deti

20.

Ne

29. nedeľa v období „cez rok“

„ misijná nedeľa“

9.00

Bohu známy úmysel

21.

Po

 

7.00

Za † rodičov a dcéry Alicu a Máriu

22.

Ut

Sv. Jána Pavla II, pápeža , spomienka

7.00

Úmysel celebranta

23.

St

 

7.00

Za † Gabrielu

24.

Št

 

7.00

Za zdravie a BP pre Jána

25.

Pi

 

7.00

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Otíliu

27.

Ne

30. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie a BP, potrebné  milosti 

pre Máriu

28.

Po

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

17.30

Za † Pavla, Máriu a Štefana

29.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

30.

St

 

17.30

Za sr. Ľudmilu, OSsR

31.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

 

 

 

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 93 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI