Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

St

 

-

Za † Kvetku, Dominika, Františka a  Máriu

2.

Št

 

-

Za † Františka, Máriu a  za † z rodiny

3.

Pi

 

-

Za † Veroniku

4.

So

 

-

Za † Moniku

5.

Ne

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

-

Za † Annu a Petra

6.

Po

Pondelok veľkého týždňa

-

Za † Jána

7.

Ut

Utorok  veľkého týždňa

-

Za dar viery, milosť obrátenia pre Vladimíra

8.

St

Streda  veľkého týždňa

-

Za zdravie, BP pre rod. Martina a Anny

9.

Št

Zelený štvrtok

-

Za všetkých kňazov

10.

Pi

Veľký piatok

Slávenie utrpenia a smrti Pána

-

-

11.

So

Biela sobota 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

-

Za sestry redemptoristky

 a nové povolania

12.

      Ne

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

-

Za všetkých prítomných

13.

Po

Veľkonočný  pondelok

-

Úmysel celebranta

14.

Ut

Veľkonočný  utorok

-

Za † z rod. Volkovej

15.

St

Veľkonočná streda

-

Za † Helenu

16.

Št

Veľkonočný  štvrtok

-

Za † Jozefa

17.

Pi

Veľkonočný  piatok

-

Za † Tomáša

18.

So

Veľkonočná sobota

-

Za † Rudolfa, Žofiu a Annu

19.

Ne

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

-

Bohu známy úmysel

20.

Po

 

-

Za zdravie, BP pre Štefániu a Annu

21.

Ut

 

-

Za zdravie a BP pre Ervína

22.

St

 

-

Za † Jána

23.

Št

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

-

Za sr. Moniku, OSsR

24.

Pi

 

-

Za zdravie a BP pre Juraja

25.

So

sv. Marka , evanjelistu, sviatok

-

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Ne

3. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

-

Za † Jána

27.

Po

 

-

Za zdravie, BP pre rod. Jaroslava

28.

Ut

 

-

Za zadosťučinenie za hriechy rodiny

29.

St

Sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

-

Bohu známy úmysel

30.

Št

 

-

Bohu známy úmysel

 Úmysly svätých omší budú odslúžené súkromne. 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 113 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI