Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Povolanie sa spája s jednoduchou skutočnosťou existencie: žijem, lebo Boh ma chce a miluje ma.

Povolanie je Stvoriteľov plán lásky, akoby sen, ktorý leží Bohu na srdci.

Každý človek je „povolaný“ do života a ako vstupuje do života, prináša a nachádza v sebe obraz Toho, ktorý ho povolal.

Povolanie je Boží návrh konať podľa toho obrazu a je jedinečné, jediné  a neopakovateľné.

Každé stvorenie vyjavuje a je povolané vyjadriť zvláštny aspekt Božieho zámeru. Tu nachádza svoju identitu, slobodu a originalitu.

Keďže každý človek bez výnimky - teda aj ty si originálnym Božím darom,  je veľmi dôležité,  aby si vedel/la spoznať Boží plán so svojím životom...

Už si  o tom rozmýšľal/la?

Božia láska má dynamiku výzvy, volania do života.

Boh ťa miluje, chce ťa, stará sa o teba. Miloval ťa  a poznal skôr, než ťa utvoril v materskom lone (porov. Jer 1, 5; Iz 49, 1.5).

Jednoduchá skutočnosť, že si tu, by ťa mala napĺňať úžasom a nesmiernou vďačnosťou. Ak život je dar, tak potom je sám osebe aj povolaním milovať.

Je prijatým darom, ktorý sa má stať darovaným dobrom.

„Boh vložil do človeka schopnosť a úlohu milovať,

preto je láska hlavným a prirodzeným povolaním každého človeka“. (sv. Ján Pavol II.)

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 242 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI