Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V dňoch od 1. do 10. mája 2024 sa v našom kláštore uskutočnil kurz permanentnej formácie pre komunity redemptoristiek, ktoré sú združené vo Federácii blahoslavenej Márie Celesty. Prítomná bola  predsedníčka Federácie sr. Imma Di Stefano, OSsR zo Scaly, formátorka Federácie sr. Kazimiera Kut, OSsR z Bielska Białej a asistent Federácie P. Piotr Chyła, CSsR z Ríma. Pri tejto príležitosti sme mali u nás veľkú česť hostiť zástupkyne kláštorov z Talianska, Poľska, Kazachstanu, Rakúska, Burkina Faso a Angoly.

V dňoch od 15. do 18. februára 2024 sa u nás uskutočnila Pôstna duchovná obnova, ktorú viedol provinciál verbistov P. Marek Vaňuš, SVD. V jednotlivých prednáškach predstavil účastníkom míľniky na Pôstnej ceste - "púšť", "vrch", "chrám" a "noc" - ktoré sú rozvinuté na základe evanjelií prvých pôstnych nedieľ.

V stredu dňa 4. októbra 2023 v deň liturgickej spomienky na sv. Františka z Assisi prijala postulantka Veronika Kišová tmavomodrý habit a týmto začala svoju dvojročnú prípravu na zloženie sľubov v našej reholi.

 Dňa 25. augusta 2023 prebehli v našej komunite voľby predstavenej a rady kláštora na najbližšie tri roky.

V sobotu 13. mája 2023 sme si spolu s našou sestrou Hankou pripomenuli 25-te výročie zloženia sľubov.

Tajomstvami Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania nás bude sprevádzať P. Roman Janáč, CSsR.

Téma: "Otče, odpusť im..." (Lk 23,34)

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 895 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI