Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V stredu dňa 4. októbra 2023 v deň liturgickej spomienky na sv. Františka z Assisi prijala postulantka Veronika Kišová tmavomodrý habit a týmto začala svoju dvojročnú prípravu na zloženie sľubov v našej reholi.

Predstavená sr. Eva Hanušová sa jej prihovorila slovami: 

"Milá Veronika, Dnes začínaš výnimočné obdobie počiatočnej formácie – noviciát. Je to čas, kedy máš prehĺbiť svoje priateľstvo s Kristom, aby si bola schopná sľúbiť Mu, že sa mu daruješ, a aby si bola schopná v tomto sľube lásky vytrvať. Je to čas hlbšieho poznávania redemptoristickej charizmy. 

Tento proces možno prirovnať k stavbe, ktorá si vyžaduje čas a úsilie. Ty budeš svoju duchovnú stavbu stavať v konkrétnom „architektonickom“ slohu, ktorým je spiritualita Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vychádzajúca z duchovnej cesty našej zakladateľky blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa. Náš spôsob prežívania celého Kristovho tajomstva sa nevyznačuje iba bordovou farbou, ale predovšetkým umením spájať hlbokú kontempláciu so zanietením pre vydávanie svedectva o hojnom vykúpení, ktoré každá z nás našla v Kristovi, svojom Pánovi a Ženíchovi.

Boh, Darca života a každého povolania, dôveruje človeku a ctí si jeho slobodu, a preto nás urobil svojimi spolupracovníkmi. Celková krása duchovnej stavby je výslednicou Božieho pôsobenia a našej ľudskej spolupráce."

Zároveň ju uistila o modlitbách a podpore celého nášho spoločenstva, do ktorého sa rozhodla patriť.

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 394 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI