Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa."  (Gal 2, 20)

sr. Lenka Šáleková

predstavená 

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Ostaňte v mojej láske” (Jn 15,9b)

 

sr. Monika Romaňáková

vikárka

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Pi vodu z vlastnej studne, vodu prýštiacu z tvojej studienky!" (Prís 5,15) 

sr. Lucia Česáková

 sekretárka

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje." (Lk 7,47)

 

sr. Martina Ledecká

 

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Boh je láska." (1Jn 4,16)

sr. Anna Selveková

 

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Múdrosť je najdôležitejšia vec v živote. Ľúb ju, ona ťa ochráni." (Múd 4, 6b-7)sr. Eva Hanušová

 

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.“ (Ž 25, 4- 5)

 

sr. Ľudmila Senderáková

 

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil, naveky ťa chcem velebiť.” (Ž 30, 2a;3;4.13b)

 

sr. Zuzana Liščáková

 

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ (Jn 15,9)

 

sr. Mária Volková

 

    

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„JA až po starobu SOM ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.“ (Iz 46, 4)

 

sr. Mária Vrabčeková

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 244 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI