Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
Ak by ste nás chceli finančne podporiť - za čo Vám z celého srdca ďakujeme - môžete tak urobiť na bankový účet TATRA BANKY  č ú: 2629381065/1100

 Zahraničné prevody:  IBAN:  SK48 1100 0000 0026 2938 1065     SWIFT CODE: TATRSKBX 

Ďakujeme všetkým našim  príbuzným, priateľom a dobrodincom za každú formu podpory. Chceme Vás uistiť, že pamätáme na Vás v našich modlitbách. Každý sobotňajší deň je obetovaný v našej komunite na Vaše úmysly a každého 25. dňa v mesiaci je za Vás slávená svätá omša v našom kláštornom kostole.

Úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ.

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 826 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI