Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
Ak by ste nás chceli finančne podporiť - za čo Vám z celého srdca ďakujeme - môžete tak urobiť na bankový účet TATRA BANKY  č ú: 2629381065/1100

 Zahraničné prevody:  IBAN:  SK48 1100 0000 0026 2938 1065     SWIFT CODE: TATRSKBX 

Ďakujeme všetkým našim  príbuzným, priateľom a dobrodincom za každú formu podpory. Chceme Vás uistiť, že pamätáme na Vás v našich modlitbách. Každý sobotňajší deň je obetovaný v našej komunite na Vaše úmysly a každého 25. dňa v mesiaci je za Vás slávená svätá omša v našom kláštornom kostole.

Úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ.

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 76 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI