Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
 • 8:30 ranné chvály
 • 9:00 sv. omša
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 18:00 vešpery (od 17:30 adorácia)
 • 20:30 kompletórium 

 

 

PONDELOK a STREDA

 • 7:00 ranné chvály (od 6:30 meditácia)
 • 8:20 modlitba predpoludním
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 14:20 modlitba popoludní
 • 17:30 sv. omša s vešperami
 • 20:30 kompletórium (od 20:00 adorácia)

 

UTOROK a ŠTVRTOK

 • 7:00 sv. omša s rannými chválami (od 6:20 meditácia)
 • 8:50 modlitba predpoludním
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 14:20 modlitba popoludní
 • 18:00 vešpery (od 17:30 adorácia)
 • 20:30 kompletórium 

 

PIATOK

 • 7:00 ranné chvály (od 6:30 meditácia)
 • 8:20 modlitba predpoludním
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 14:20 modlitba popoludní
 • 15:00 vešpery (od 14:30 adorácia)
 • 17:30 sv. omša 
 • 20:30 kompletórium 

 

SOBOTA

 • 8:00 sv. omša s rannými chválami (od 7:20 meditácia)
 • 9:30 modlitba predpoludním
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 14:20 modlitba popoludní
 • 18:00 vešpery (od 17:30 adorácia)
 • 20:30 kompletórium 

 

Slávenie liturgie, vďaka našej hlbokej viere a nábožnosti, ako aj vďaka jej slávnostnému charakteru má svedčiť o Pánovej svätosti a zároveň o jeho láskyplnej prítomnosti medzi nami. Takéto slávenie má prispieť k tomu, aby veriaci okúsili chuť modlitby. (K 40)

Vo vedomí našej solidarity s miestnou cirkvou a presvedčené o svedectve, k vydávaniu ktorého sme povolané, budeme sa snažiť duchovne podporovať ľudí, ktorí prichádzajú do nášho kostola. Zostávajúc verné vlastnej spiritualite, budeme ich vovádzať do rôznych spôsobov modlitby a duchovného života, ako aj do spôsobov prehlbovania viery, ktoré zodpovedajú potrebám a túžbam súčasného sveta. Preto každý kláštor umožní veriacim čo najlepšiu účasť na liturgických sláveniach, so zachovaním klauzúry a právnych predpisov. (S 034)

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 326 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI